慈愛人間徵信錄(2018-02-11) | 中國報 China Press
 • 大視界
 • 中国报 ChinaPress

  慈愛人間徵信錄(2018-02-11)

  RM11000:莊景有  RM10000:Liew Chin Fa、譚柏華

  RM 5500:武吉甘蜜燭光之家

  RM 5000:羅志聰、陳麗芬

  RM 4000:Kwa Ah Khan、莊德春

  RM 3000:Low & Chew Holdings Sdn Bhd

  RM2500:Frens Gv Services

  RM2000:Aw Hui Ling、Kejuruteraan Powerwell Sdn Bhd、Choong Kian Piow、Chiw Yew Meng、Raymond Chow Galleries、淨業林福利組、鄭仲盛、葉俊傑

  RM1500:蔡受成合家、陸英亮

  RM1000:DDO Holding Sdn Bhd、Wie Hock Beng、Ng Chun Shin、CK Tiling Sdn Bhd、LLY & Associates Sdn Bhd、Manns Trading、梁長安夫婦、柔佛州居鑾妙蓮念佛會、鼎豐汽車机件有限公司、黃國安合家

  RM800:黃志成

  RM600:Lim Kar Poon、Ng Yoke Seng、Leong Huat Tien Guan Trading Sdn Bhd、Shine Shine (M) Sdn Bhd 賴天欽、林姐姐、余松泉、陳麗君、霹靂觀音蓮社、姚氏宗親、王政龍、已故張素敏、已故蕭貞潔、楊啟方

  RM560:興發傢俱(馬)有限公司

  RM550:呂琳娜

  RM500:Ong Thai Ah、Syarikat C.H Engineering Works Sdn Bhd、Wong Kok Wai、Lee Peek Yoke、Lew Ern Ihe、Lew Ern Yue、Tey Bock Heng、Chew Boon Koh、Awey Yen Ne、Chean Yong Khoon、Kwan Yee Seong、Thong Fook Sung、Datin Ang Chor Mooi、Kingden Human Resources Management Sdn Bhd、張生合家、譚光雄、曾皓洋、蔡貴福、曾玉玲、陳凱麗、陳凱紅

  RM450:Ong Wee Kuang

  RM420:已故黃桂英夫人

  RM400:Choa Seong Yee、LTK Construction、Liew Lian Kwee、已故許德發与蔡素賢夫婦、李恩琦、劉觀福合家、陸瑞琨、楊德志、楊傑、已故符吉鳳

  RM370:郭春發

  RM350:Lim Gan Hong、羅合家

  RM320:Loh Pey Yik、Hue Wei Hong

  RM300:Minnie Teoh、Kingden Manufacturing Sdn Bhd、TK Construction Sdn Bhd、KYW Leon、Hng Ping Chau、Liow Kee Fatt、Chen Choi Yoon、Ang Chai Gek、Kwan Chee Meng、Low Tze Shien、Teo Yong Huat、Gan Tian Hing、Chin Peng Kong、Hercules Chia、Law Jiun Foong、Liew Fook Taih、Ow Chiew Wan、Thien Mui Yuen、Wan Ching Long、顏金廖、已故傅照文、霹靂觀音蓮社、李光權、謝雪貞、呂美蔭、已故鄭福順迴向、高啟發、林順財合家、李國平、陳文忠、劉俊賢、寄風蘭、黃潤珍、陳文忠、朱偉華、蕭美佩、陳麗娟、顏新福合家、林清山合家、陳志祥合家、黃美蘭、劉觀福合家

  RM270:周世蘭

  RM250:Tan Tiong Sinn、Tan Tsiu Yinn、Goh Sok Hoon

  RM240:余松泉

  RM220:Ong Ah Hoe

  RM210:孔智德合家

  RM200:Foong Hoe Pang、Wong Chin Moo、Ocenic Sign Trading Sdn Bhd、Chua Chee Keong、Pajak Gadai Kotaniaga Sdn Bhd、Kee & Pin、Yap Shin Huey、Chew En Yu、Chew Hong Ze、Chew Hong Da、Chew Hong You、Low Lai Hing、Low Lai Hing、Siah Guek Chin、Joyce Soo Hui Ping、Sia Siew Cheng、Pang Nam Wong、Pembinaan SJA Sdn Bhd、Ing Whey Yin、Yap Wei Peng、Tan Hon Yik、Chin Tin Hock、Lim Kim Chong、Ser Yok Tuan、Siah Chin Boon、Tan Chun Keat、Fong Kok Wai、Cheng Tai Thiam、Benze (M) Sdn Bhd、Yap Hor Yee、Pusat Rawatan Herba Therapeutik、Son Chin Hwa、Lim Hwee Kiang、Sherwitme Beauty Studio、Koh Kay Seck、Fong Keng Loong、迴向Tay Lai Yook、Lim Gen Tun、Ng Chun Kiat、Seen Kam Sang、Goh Sok Yong、Darul Megah Enginnering & Trading Sdn Bhd、劉益洲、鄭志強、沈鎮豪、林燕心、陳思敏、植偉權、已故許德發与蔡素賢夫婦、陳穎勇、陳穎禎、陳穎智、劉志強、廖添平、沈航名、謝定軒、李苠福合家、蘇曉玲合家、蘇曉翠、郭潤菁、葉觀清、葉國青、陳寶芯、陳樹桑、盧金鳳、林進利、彭和、簡賀紳、李華樑、陳春祥、張麗君、李華樑、池德華、梁富耀、賴玖、余金發合家、林旺泉、潘致誠、黃宏照合家、黎義棋合家、林來春合家、林旺泉、王順安、李松發、劉志忠合家
  RM160:伍志強合家、蔡再安

  RM150:Kiew Yong Kwong、Puang Zi Hin、Lee Keng Kuan、Chen Chun Seong、Low Siu Sin、李順龍、賴珈綺、賴珈樂、已故鄭川賢、鄭文輝、陳成亮合家、王政龍、賴玖、周蕙菊、林連鳳、黃天養、蔡桂蓉

  RM130:蔡再安

  RM128:葉成耀合家

  RM120:Soo Siew Lian、Louis Chan、鄭斯今

  RM113:游國華合家

  RM111:Jack Lim Kee Sheng

  RM110:Lee Siew Kim、彭慧娟、回向曾麗卿

  RM103:Au Cheng Kong、Ho Yook Fung、丘天明和賴玉珍合家、區啟業、區嘉欣

  RM101:吳錦燕

  RM100.47:吳偉倫

  RM100:Ng Chee Choong、Lim Wan Yen、Low Sook Chin、Kerk Mei Choon、Chan Seng Ching、Wong Chee Jye、Loh Kok Hoe、Chong Voon Choon、Siow Chun Leng、Lim Chun Yong、Lee Lye Soong、Jenny Foo、Tan Chun Keat、Fong Kok Wai、Cheng Tai Thiam、Loh Kim Seng、Loo Peng Chang、Tan Joo Yang、Yeong Chiang Wey、Wong Kowai Yeen、Wong Leong Meng、Lee Joon Yi、Lee Chon Foo、Khor Ah Ling、Choo Tuck Kong、Lau Yew Fai、Tan Lai Beng、Teo Kar Hiang、Yong Yoon Liang、Khee Siok Hwee、Karyn Chan、Lim Eng Keong、Yap Lai Choo、Chen Chew Hoong、Koh Goon Tham、Yip Chee Keong、Soong Tam Poo、Vmax IT Store、Loh Yoon Wei、Yong Loon Sang、Chio Sin Hoe、Lin Sook Wai、Fiona Tay Lee Choo、Tham Kok Seng、Benze (M) Sdn Bhd、Piam Fook Electrical Work、NEK Industrial Supply Sdn Bhd、Tang You Ting、Jimmy Hoo、Andrew Chong Vern Bor、Tan Geok Chin、Yew Tze Yin、Toh Jia Chuin、Lam Sau Fong、Ow Lee Sang、Yeo Twee Kim、Tan Huai Khiam、Cheong Yen Ching、Gan Chiew Peng、Goh Chooi Hen、Ngai Pic Yu、Chew Boon Keong、Teh Eng Han、Lee Joon Yit、戴保順、歐永成、潘仁、陳姝、雲德鳴、黃筱茼、黃健倫、顏生萬、黃蕙珊、王瑞潘、黃雪雲合家、鄭淑英合家、鄭建興、李彩琴、周文殿、謝定萊、湯應文、張秀英、王德利、陳雯發、陳秋華、朱慧玲、伍眉遐合家、莊開榮、吳金玉、謝清友合家、林振明、林俊發、林妍孜、劉志源、李苡菀、楊億池、宋譚富、江美芳、陸華麟合家、李家強、李淑蓮、顏汐潤、葉世光、何美娥、方田、迴向已故劉笑英、陳漢龍合家、曾亞妹、江志榮、葉佩珠、林華、李金海夫婦、迴向曾秀英、戴文富、莊潤球合家、莊家宇、迴向楊秀英、戴慧玲、羅秀坊、楊運齊、姚峻添、張福強、林素君、馮鈺媚、吳春嬌、盧韋穎、盧韋璋、許金喧、賴利德、曾佩佩、林興祥、王金發公股有限公司、陳豪然、郭雲生、沈航名、孫振吉、陳瑞術、劉彩瑩、劉利明合家、楊竹思合家、邱秀蓮、卓正發、黃國紋、陳豪然、地裡望、余依玲、葉素媚

  hotpic a1

  *本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。