慈爱人间征信录(2018-02-11) | 中国报 ChinaPress

慈爱人间征信录(2018-02-11)

RM11000:庄景有RM10000:Liew Chin Fa、谭柏华

RM 5500:武吉甘蜜烛光之家

RM 5000:罗志聪、陈丽芬

RM 4000:Kwa Ah Khan、庄德春

RM 3000:Low & Chew Holdings Sdn Bhd

RM2500:Frens Gv Services

RM2000:Aw Hui Ling、Kejuruteraan Powerwell Sdn Bhd、Choong Kian Piow、Chiw Yew Meng、Raymond Chow Galleries、净业林福利组、郑仲盛、叶俊杰

RM1500:蔡受成合家、陆英亮

RM1000:DDO Holding Sdn Bhd、Wie Hock Beng、Ng Chun Shin、CK Tiling Sdn Bhd、LLY & Associates Sdn Bhd、Manns Trading、梁长安夫妇、柔佛州居銮妙莲念佛会、鼎丰汽车机件有限公司、黄国安合家

RM800:黄志成

RM600:Lim Kar Poon、Ng Yoke Seng、Leong Huat Tien Guan Trading Sdn Bhd、Shine Shine (M) Sdn Bhd 赖天钦、林姐姐、余松泉、陈丽君、霹雳观音莲社、姚氏宗亲、王政龙、已故张素敏、已故萧贞洁、杨启方

RM560:兴发家俱(马)有限公司

RM550:吕琳娜

RM500:Ong Thai Ah、Syarikat C.H Engineering Works Sdn Bhd、Wong Kok Wai、Lee Peek Yoke、Lew Ern Ihe、Lew Ern Yue、Tey Bock Heng、Chew Boon Koh、Awey Yen Ne、Chean Yong Khoon、Kwan Yee Seong、Thong Fook Sung、Datin Ang Chor Mooi、Kingden Human Resources Management Sdn Bhd、张生合家、谭光雄、曾皓洋、蔡贵福、曾玉玲、陈凯丽、陈凯红

RM450:Ong Wee Kuang

RM420:已故黄桂英夫人

RM400:Choa Seong Yee、LTK Construction、Liew Lian Kwee、已故许德发与蔡素贤夫妇、李恩琦、刘观福合家、陆瑞琨、杨德志、杨杰、已故符吉凤

RM370:郭春发

RM350:Lim Gan Hong、罗合家

RM320:Loh Pey Yik、Hue Wei Hong

RM300:Minnie Teoh、Kingden Manufacturing Sdn Bhd、TK Construction Sdn Bhd、KYW Leon、Hng Ping Chau、Liow Kee Fatt、Chen Choi Yoon、Ang Chai Gek、Kwan Chee Meng、Low Tze Shien、Teo Yong Huat、Gan Tian Hing、Chin Peng Kong、Hercules Chia、Law Jiun Foong、Liew Fook Taih、Ow Chiew Wan、Thien Mui Yuen、Wan Ching Long、颜金廖、已故傅照文、霹雳观音莲社、李光权、谢雪贞、吕美荫、已故郑福顺回向、高启发、林顺财合家、李国平、陈文忠、刘俊贤、寄风兰、黄润珍、陈文忠、朱伟华、萧美佩、陈丽娟、颜新福合家、林清山合家、陈志祥合家、黄美兰、刘观福合家

RM270:周世兰

RM250:Tan Tiong Sinn、Tan Tsiu Yinn、Goh Sok Hoon

RM240:余松泉

RM220:Ong Ah Hoe

RM210:孔智德合家

RM200:Foong Hoe Pang、Wong Chin Moo、Ocenic Sign Trading Sdn Bhd、Chua Chee Keong、Pajak Gadai Kotaniaga Sdn Bhd、Kee & Pin、Yap Shin Huey、Chew En Yu、Chew Hong Ze、Chew Hong Da、Chew Hong You、Low Lai Hing、Low Lai Hing、Siah Guek Chin、Joyce Soo Hui Ping、Sia Siew Cheng、Pang Nam Wong、Pembinaan SJA Sdn Bhd、Ing Whey Yin、Yap Wei Peng、Tan Hon Yik、Chin Tin Hock、Lim Kim Chong、Ser Yok Tuan、Siah Chin Boon、Tan Chun Keat、Fong Kok Wai、Cheng Tai Thiam、Benze (M) Sdn Bhd、Yap Hor Yee、Pusat Rawatan Herba Therapeutik、Son Chin Hwa、Lim Hwee Kiang、Sherwitme Beauty Studio、Koh Kay Seck、Fong Keng Loong、回向Tay Lai Yook、Lim Gen Tun、Ng Chun Kiat、Seen Kam Sang、Goh Sok Yong、Darul Megah Enginnering & Trading Sdn Bhd、刘益洲、郑志强、沈镇豪、林燕心、陈思敏、植伟权、已故许德发与蔡素贤夫妇、陈颖勇、陈颖祯、陈颖智、刘志强、廖添平、沈航名、谢定轩、李苠福合家、苏晓玲合家、苏晓翠、郭润菁、叶观清、叶国青、陈宝芯、陈树桑、卢金凤、林进利、彭和、简贺绅、李华梁、陈春祥、张丽君、李华梁、池德华、梁富耀、赖玖、余金发合家、林旺泉、潘致诚、黄宏照合家、黎义棋合家、林来春合家、林旺泉、王顺安、李松发、刘志忠合家
RM160:伍志强合家、蔡再安

RM150:Kiew Yong Kwong、Puang Zi Hin、Lee Keng Kuan、Chen Chun Seong、Low Siu Sin、李顺龙、赖珈绮、赖珈乐、已故郑川贤、郑文辉、陈成亮合家、王政龙、赖玖、周蕙菊、林连凤、黄天养、蔡桂蓉

RM130:蔡再安

RM128:叶成耀合家

RM120:Soo Siew Lian、Louis Chan、郑斯今

RM113:游国华合家

RM111:Jack Lim Kee Sheng

RM110:Lee Siew Kim、彭慧娟、回向曾丽卿

RM103:Au Cheng Kong、Ho Yook Fung、丘天明和赖玉珍合家、区启业、区嘉欣

RM101:吴锦燕

RM100.47:吴伟伦

RM100:Ng Chee Choong、Lim Wan Yen、Low Sook Chin、Kerk Mei Choon、Chan Seng Ching、Wong Chee Jye、Loh Kok Hoe、Chong Voon Choon、Siow Chun Leng、Lim Chun Yong、Lee Lye Soong、Jenny Foo、Tan Chun Keat、Fong Kok Wai、Cheng Tai Thiam、Loh Kim Seng、Loo Peng Chang、Tan Joo Yang、Yeong Chiang Wey、Wong Kowai Yeen、Wong Leong Meng、Lee Joon Yi、Lee Chon Foo、Khor Ah Ling、Choo Tuck Kong、Lau Yew Fai、Tan Lai Beng、Teo Kar Hiang、Yong Yoon Liang、Khee Siok Hwee、Karyn Chan、Lim Eng Keong、Yap Lai Choo、Chen Chew Hoong、Koh Goon Tham、Yip Chee Keong、Soong Tam Poo、Vmax IT Store、Loh Yoon Wei、Yong Loon Sang、Chio Sin Hoe、Lin Sook Wai、Fiona Tay Lee Choo、Tham Kok Seng、Benze (M) Sdn Bhd、Piam Fook Electrical Work、NEK Industrial Supply Sdn Bhd、Tang You Ting、Jimmy Hoo、Andrew Chong Vern Bor、Tan Geok Chin、Yew Tze Yin、Toh Jia Chuin、Lam Sau Fong、Ow Lee Sang、Yeo Twee Kim、Tan Huai Khiam、Cheong Yen Ching、Gan Chiew Peng、Goh Chooi Hen、Ngai Pic Yu、Chew Boon Keong、Teh Eng Han、Lee Joon Yit、戴保顺、欧永成、潘仁、陈姝、云德鸣、黄筱茼、黄健伦、颜生万、黄蕙珊、王瑞潘、黄雪云合家、郑淑英合家、郑建兴、李彩琴、周文殿、谢定莱、汤应文、张秀英、王德利、陈雯发、陈秋华、朱慧玲、伍眉遐合家、庄开荣、吴金玉、谢清友合家、林振明、林俊发、林妍孜、刘志源、李苡菀、杨亿池、宋谭富、江美芳、陆华麟合家、李家强、李淑莲、颜汐润、叶世光、何美娥、方田、回向已故刘笑英、陈汉龙合家、曾亚妹、江志荣、叶佩珠、林华、李金海夫妇、回向曾秀英、戴文富、庄润球合家、庄家宇、回向杨秀英、戴慧玲、罗秀坊、杨运齐、姚峻添、张福强、林素君、冯钰媚、吴春娇、卢韦颖、卢韦璋、许金喧、赖利德、曾佩佩、林兴祥、王金发公股有限公司、陈豪然、郭云生、沈航名、孙振吉、陈瑞术、刘彩莹、刘利明合家、杨竹思合家、邱秀莲、卓正发、黄国纹、陈豪然、地里望、余依玲、叶素媚


*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。